Krzyk

„Niepokalana Matko Świętego Kościoła!

Dziś w imieniu embrionów ludzkich głośno wołam,

Uśmiercanych in vitro na bezbożnym globie,

Które ze ścieków klinik krzyk wznoszą ku Tobie:

Matko Życia Bożego broń nas przed czartami,

Co w chałatach lekarskich pastwią się nad nami.

A przecież każdy embrion ma duszę od Boga

I tych co poza łonem matek – liczba mnoga,

nie mniej niż gwiazd w kosmosie! Kto odpowie za nie

Na Sądzie Ostatecznym, gdy przed Sędzią stanie?!

Dlatego błagam Matko Boga Wcielonego,

Wstrząśnij sumieniem katów ducha przeklętego,

Którzy za każdy embrion in vitro niszczony,

Bez pokuty na Sądzie staną z lewej strony.

Grzech aborcji o pomstę do Stwórcy się wznosi,

I tylko szczera skrucha może Go przeprosi,

O ile Ty, Matuchno, wstawisz się za nimi

I zbrodnie dzieciobójstwa zgłądzisz łzami swymi.

O te łzy nieskalane prosi dziecko w Łonie

Ufając, że Mamusia zwycięży na koniec,

Bo świat natenczas zrobi rachunek sumienia

I przeprosi Chrystusa za wynaturzenia;

Eucharystia z Różańcem – łotrów w Świętych zmienia!…”

Brat Bogumił

Domek Niepokalanej 08.09.2017 r.