Królowa z Lasalette

transmisja na żywo

„Zwracam się z naglącym apelem do ziemi. Wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w niebie, wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem, Jedynego prawdziwego Zbawiciela ludzi, wzywam swe dzieci, ludzi prawdziwie Mi oddanych, którzy Mi się oddali, abym ich prowadziła do swego Boskiego Syna, których niejako noszę na swych rękach, którzy mym duchem żyli. Wzywam wreszcie Apostołów Ostatnich Czasów, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli w pogardzie świata i siebie samych, w ubóstwie, cierpieniu i pokorze, wśród wzgardy i w milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i w zjednoczeniu z Bogiem, nieznani światu, czas aby wyszli i oświecili ziemię.” – Królowa z La Salette.