Przyjdę

„Trzeba, żebyś była zahartowana i odporna na zakusy zła w jakiejkolwiek postaci. Przytul się do Mnie, Moje dziecko.    716 czw. 29X 87, g.22.45

-Dziś, podczas Mszy sw. pokazałeś mi, Panie, Hostię, z której spływały krople krwi.

+ Żal Mi Moich chorych dzieci i krwawi Moje serce – wiem, co stanie się z każdym. Znam ból i cierpienie każdego: to, które jest i to, które będzie na ziemi i w wieczności.

Gdy spadną krople krwi, które widziałaś, zadrzy ziemia i zacznie się czas oczyszczenia. Powiedz to dzieciom, które są w stanie zrozumieć. Niech czuwają, niech będą gotowe stanąć z wiarą w sercu na przywitanie Oblubieńca, który przyjdzie, gdy Jego Krew obmyje ziemię.

Przyjdę w bieli i w słońcu, by zaslubić dusze wierne Mojej Miłości. I rozleję morze Miłości, aby zmyć ślady krwi i cierpienia i łez. Jak zorza zaświeci Moja Miłość nad światem, by nigdy już nie zgasnąć. A dzieci Mojej Czystej Miłości będą zbierać jej promienie i rozdawać wszystkim. I tłumy bedą garnąć sie do nich. A światło Mojej Miłości napełni ziemię i blaskiem otoczy krąg świata.

  • Nie będzie mnie tu wtedy…

+ Z twojej i twoich sióstr i braci ofiary zrodzi się Blask Chwały Miłości Czystej.

Będziesz na to patrzeć z Moich ramion.

717 pt. 30X 87 g. 11

+Bądź czujna, jak widzisz posługuję się tobą.

  • Dzięki za to, ze uczyniłeś mnie Swym narzędziem. „

Alicja Lenczewska:“ Świadectwo. Dziennik Duchowy“

Imprimatur: Wikariusz Generalny, Biskup Henryk Wejman